Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

ZonneRoos RoerOm Energie

Inschrijven voor ZonneRoos 1 sporthal Herteheym is inmiddels gesloten.
U kunt wél het belangstellingsformulier invullen voor wellicht een volgend project. We nemen dan t.z.t. contact met u op.

Wilt u investeren in duurzame energie met goed rendement?
Eigen dak ongeschikt voor zonnepanelen? 

Doe mee met het 1e Postcoderoosproject in Roermond: ‘ZonneRoos RoerOm Energie’

Postcoderoosproject Nieuwe Stijl 2021
Coöperatie RoerOm Energie gaat in 2021 van start met een postcoderoosproject nieuwe stijl. Voor wie dit nog onbekend terrein is: een postcoderoosproject (PCR) is een project waarbij alle postcodegebieden grenzend aan een centraal toegewezen postcode binnen één gemeente kunnen participeren in een collectief zonnedak. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd. De oude postcoderoosregeling was al redelijk succesvol, maar ook een beetje ingewikkeld. Iedere deelnemer kreeg namelijk van twee verschillende kanten geld terug; enerzijds van de energiecoöperatie en anderzijds van de eigen energieleverancier. In de nieuwe regeling wordt alles verrekend via de coöperatie en niets via de eigen energieleverancier van de leden. De coöperatie zorgt ervoor dat het binnengekomen geld evenredig naar alle leden wordt verdeeld. Deelname is hiermee gemakkelijker en aantrekkelijker geworden.

Gemeente Roermond heeft daken beschikbaar gesteld
Bent u inwoner van de gemeente Roermond en heeft u belangstelling voor deelname aan het project ‘ZonneRoos RoerOm Energie’? De gemeente Roermond stelt een aantal daken ter beschikking: ‘ZonneRoos 1’ locatie sporthal Herteheym (eventueel gecombineerd met kinderdagverblijf (KDV) Ot en Sien) en ‘ZonneRoos 2’ locatie Stadstoezicht. Het is de bedoeling dat hierop in totaal circa 900 zonnepanelen worden geïnstalleerd. De realisatie is afhankelijk van goedkeuring van de lopende subsidieaanvragen. 

Voorwaarden

 • Deelnemers moeten woonachtig zijn in de gemeente Roermond (postcodes 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6049, 6071);
 • Slechts één deelnemer per zelfstandig woonadres;
 • Deelname is mogelijk met minimaal 1 participatie van € 200,-  en met maximaal 100 participaties per persoon.  Eén zonnepaneel komt overeen met ongeveer 1,2 participaties  (€ 250,-);
 • Deelnemers moeten lid zijn van coöperatie RoerOm Energie U.A. (contributie €15,- /jaar/adres). Aanmelding als lid kan via de website: roeromenergie.nl/aanmelden;
 • Minimaal aantal deelnemers verplicht per postcoderoosproject (1 per 5.000 Wp). 


Wie kan deelnemen
U kunt deelnemen wanneer u een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3*80A) hebt als particulier of ondernemer en voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden: 

 • U heeft op uw eigen dak geen ruimte voor (voldoende) zonnepanelen;
 • U woont in een huurwoning;
 • U woont in een monument of beschermd stadsgezicht;
 • Uw eigen dak heeft een ongunstige ligging of te veel schaduw om voldoende rendabel te zijn
 • U ziet op tegen het regelen van zonnepanelen op uw eigen dak;
 • U wilt investeren in een lokaal, duurzaam, niet-commercieel project met een aantrekkelijk rendement;


Verloop van het traject
De subsidieaanvragen (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking - SCE) voor twee postcoderoosprojecten zijn ingediend. Dit traject duurt ongeveer drie maanden. Indien de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, zullen in de loop van de zomer 2021 overeenkomsten gesloten worden, bestellingen gedaan en vervolgens de door de deelnemers gefinancierde zonnepanelen geplaatst. Wij hopen dat eind 2021 de productie kan starten. Het beheer vindt plaats door RoerOm Energie. RoerOm Energie draagt zorg dat u het rendement gedurende een periode van 15 jaar ontvangt. U heeft er dus verder weinig omkijken naar.  U ontvangt ca. 9 eurocent per kWh voor de door u opgewekte stroom. Uw investering kan hieruit ruimschoots worden gefinancierd en terugverdiend.

Financiering 
In eerste instantie kunnen geïnteresseerden vrijblijvend informatie vergaren via website, social media, informatiebijeenkomsten en onze nieuwsbrief. Pas als de subsidie is toegekend vragen wij u zich te verplichten. Zodra u zich definitief inschrijft verwachten wij rond de zomer 2021 de betaling van het overeengekomen bedrag van u.  U dient ook btw te betalen, maar die ontvangen deelnemers, als alles volgens planning verloopt, in 2022 al terug. Via de stimuleringsregeling “Duurzaam Thuis” (Provincie Limburg: https://www.duurzaamthuislimburg.nl/ )  kunt u de financiering ook regelen door middel van een duurzaamheidslening tegen gunstige tarieven.

Rendement
Eenmaal per jaar krijgen de deelnemers de door hun zonnepanelen geproduceerde energie uitbetaald, tegen een tarief dat vermoedelijk rond de 9 eurocent per kWh ligt. Daarmee wordt de terugverdientijd tussen de 9 en 10 jaar. De opbrengst in de resterende jaren van de totale looptijd van 15 jaar, kunt u dus zien als financiële winst. Deze komt naast de milieuwinst die de opwek van zonnestroom door de geplande installaties oplevert.

RoerOm Energie heeft vooraf een business-case gemaakt (haalbaarheidsonderzoek). Hierin is conservatief berekend dat elk paneel van 355 Wp ca. 80 % rendeert gedurende de komende 15 jaar. In de praktijk kan het rendement, weersafhankelijk, ook hoger uitvallen tot wel 90 %, maar daar zijn we niet op voorhand van uitgegaan.  Is dat wel het geval dan kunnen de leden van de coöperatie ook besluiten om aan de deelnemers een hogere prijs per kWh uit te keren. De coöperatie hoeft immers geen winst te maken. 

Meer informatie
Hier kunt u deze informatie downloaden
. Heeft u belangstelling om deel te nemen: vul dan het belangstellingsformulier online in of download de pdf en mail dit ingevuld naar: info@roeromenergie.nl

U kunt ook direct naar het online inschrijfformulier gaan voor een definitieve aanmelding >>>

LET OP:
Dit informatiememorandum is niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de AFM.
U belegt buiten AFM toezicht! Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Uitgebreide beschrijving over Zonneroos
Lees de uitgebreide beschrijving over de zonneroos (pdf)

Project Zonneroos-Herteheym gaat door.
Informatiememorandum Herteheym aug 2021
(pdf).
Download hier het participatieregelement (pdf) en de participatie-overeenkomst (pdf).

Heeft u belangstelling om deel te nemen? 
Vul dan het belangstellingsformulier online in!
of download de pdf en mail dit ingevuld naar: info@roeromenergie.nl

U kunt ook direct naar het inschrijfformulier gaan >>>

Informatieavond online terug te zien
Op 14 april was onze eerste openbare informatieavond over de Zonneroos van coöperatie RoerOm Energie. We hadden een goede opkomst en een goedlopend verhaal. De bestuursleden Janne Opmeer, Harry Tolkamp, Odile de Ras en Floris Mokveld legden in een duidelijk verhaal uit hoe iedereen in Roermond die dat wil, kan investeren in zonnepanelen op de gemeenschappelijke daken. Wethouder Rens Evers legde uit waarom de gemeente Roermond de daken ter beschikking stelt aan de energiecoöperatie. Heb je de avond gemist, hier vindt u de link om de presentatie te downloaden (pdf) en hierboven kunt u de opname terugkijken. Ook heel geschikt voor mensen die liever niet online mee kunnen doen of willen doen. Terug te kijken op het moment dat het jou uitkomt!

Deze pagina delen: