Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Het roer moet om!

Al decennialang waarschuwen experts voor klimaatveranderingen door menselijk gedrag. De mensheid groeit en laat steeds meer sporen na en put de aarde uit. Het klimaat verandert. Als we niets doen, stijgt de wereldwijde temperatuur met meer dan 2 graden door de alsmaar stijgende uitstoot van broeikasgassen, met enorme desastreuze gevolgen voor mens en natuur.

Het VN-Klimaatakkoord van Parijs (december 2015) is per 2020 ingegaan. Hierbij is  afgesproken dat we onder een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius moeten blijven Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten. Nederland werkt nationaal aan 49% minder uitstoot. 

Ook zonder dit akkoord zien we de klimaatveranderingen. Het is van belang om allemaal ons steentje bij te dragen aan de energiedoelen. Dit is in het belang van onszelf, voor mensen die elders wonen op onze planeet op plaatsen waar ze de gevolgen van klimaatverandering op dit moment al veel heftiger ondervinden, maar vooral ook voor de generaties die na ons komen. 

Als we niets doen, zijn we straks nog meer afhankelijk van een paar hele grote olie- en gasbedrijven, waarvan de aandeelhouders in bv. Rusland of het Midden-Oosten wonen. Wij willen in onze eigen energiebehoefte kunnen gaan voorzien zónder die afhankelijkheid. Zodat we de kosten in de hand kunnen houden en de opbrengsten ten goede komen aan Roermond en omstreken!

Een stad als Roermond kan niet zonder energiecoöperatie. Een coöperatie waarin bewoners zelf het heft in handen kunnen nemen en samen duurzame energie opwekken, isolatiemaatregelen organiseren, zonder of met minder aardgas je huis verwarmen, enz. enz.  Een coöperatie zonder winstoogmerk, waarin de opbrengsten ten goede komen aan de leden en/of deelnemers van onze energie-activiteiten.

Kortom: het roer moet om! 

Om die reden is RoerOm Energie opgericht. De omslag gaat niet vanzelf, daar moeten we zelf wat voor doen. De transitie moet wereldwijd plaatsvinden, maar ook op kleinere schaal in onze eigen woonplaats en leefomgeving. RoerOm Energie wil, ook al zijn we nog klein, daar een bijdrage aan leveren.  Hoewel er ook klimaatontkenners zijn, gelooft RoerOm Energie in de noodzaak om de transitie naar een duurzamere wereld te maken. 

Onze missie: betaalbare, lokale en duurzame energie realiseren voor inwoners van Roermond. 

Onze missie: betaalbare, lokale en duurzame energie realiseren voor inwoners van Roermond. 

Deze pagina delen: