Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Onderstaand privacy statement is het ontwerp dat aan de Algemene ledenvergadering  in het voorjaar van 2021 wordt voorgelegd en na eventuele amendering wordt vastgesteld.

Privacy statement coöperatie RoerOm Energie

Coöperatie RoerOm Energie neemt de privacy van haar relaties serieus. In deze verklaring wordt uitgelegd wat er met de gegevens wordt gedaan. Deze verklaring geldt voor het bedrijf Coöperatie RoerOm Energie en de website www.roeromenergie.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

Coöperatie RoerOm Energie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Coöperatie RoerOm Energie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Coöperatie RoerOm Energie verstrekt. Coöperatie RoerOm Energie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bankrekeningnummer, eventueel BTW nummer en KvK nummer

Wanneer u zakendoet met Coöperatie RoerOm Energie worden uw bedrijfs of persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt in de boekhouding en administratie. Deze informatie wordt alleen gedeeld met andere partijen als dit voor de opdracht noodzakelijk is of er een juridische verplichting is. Uw gegevens worden niet voor andere doelen gedeeld.

Waarom Coöperatie RoerOm Energie uw gegevens nodig heeft:

|Uw gegevens worden in eerste instantie verwerkt voor de uitvoering van uw opdracht aan Coöperatie RoerOm Energie. Daarnaast kan uw email-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen bij Coöperatie RoerOm Energie die interessant kunnen zijn voor u. U kunt u altijd afmelden van deze informatie. Nieuwsbrieven worden bij voorkeur verstuurd via Mailchimp, een partij die verantwoord omgaat met uw gegevens en met wie een overeenkomst is afgesloten.

Hoe lang bewaart Coöperatie RoerOm Energie uw gegevens:
Coöperatie RoerOm Energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Coöperatie RoerOm Energie wil op uw verzoek alle persoonlijke gegevens verwijderen uit de administratie, vooropgesteld dat alle facturen zijn betaald. U kunt te allen tijde uw gegevens laten aanpassen via post, telefoon of email. Verzoeken daartoe kunt u richten aan info@RoerOmEnergie.nl. Verzoeken worden binnen 4 weken verwerkt.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Coöperatie RoerOm Energie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Coöperatie RoerOm Energie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Coöperatie RoerOm Energie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Coöperatie RoerOm Energie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan coöperatie RoerOm Energie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Coöperatie RoerOm Energie heeft hier geen invloed op.
Coöperatie RoerOm Energie heeft Google geen toestemming gegeven om via Coöperatie RoerOm Energie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

Coöperatie RoerOm Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coöperatie RoerOm Energie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


De internetsites www.RoerOmEnergie.nl bevat links naar websites die geen onderdeel zijn van Coöperatie RoerOm Energie. Coöperatie RoerOm Energie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de privacy policy van deze internetsites.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Coöperatie RoerOm Energie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Coöperatie RoerOm Energie op via info@RoerOmEnergie.nl.


Coöperatie RoerOm Energie is als volgt te bereiken:

Postadres/vestigingsadres: Kasteel Kessenichstraat 15, 6043 XZ Roermond   

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 636807939

E-mailadres: info@RoerOmEnergie.nl

Deze pagina delen: