Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen RoerOm Energie

Ons collectieve dak ZonneRoos-1-Herteheym ligt vol met 624 PV-zonnepanelen.  Er zijn 55 participanten, die allen lid zijn van RoerOm Energie. Zij investeren in participaties waarmee de installatie is bekostigd en waarvoor zij gedurende 15 jaar lang een rendement van 3 tot 4% gaan ontvangen. Voor het dak van Herteheym gaat het om totaal 800 participaties van € 200,- per stuk. Inschrijven voor ZonneRoos 1 sporthal Herteheym is daarmee gesloten.

Nieuwe ZonneRozen in de planning 

Er is intensief overleg geweest met de gemeente Roermond. Het gevolg hiervan is dat het dak van buurtcentrum De Velderie in principe aan RoerOm Energie ter beschikking wordt gesteld. Als het project doorgaat, gaat dit ZonneRoos-2-Velderie heten. Daarnaast zijn we ook in overleg met Reel BV, de eigenaar van het Weerstand-terrein aan de Bredeweg.  Inmiddels is ook hier dakruimte beschikbaar gesteld. Bij groen licht gaat dit collectieve zonnedak ZonneRoos-3-Weerstand heten.

Verloop van het traject

Fase 1: Voorbereiding

RoerOm Energie maakt bij een aangeboden dak vooraf een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt onderzocht of een dak technisch geschikt is, of en hoe de zonnepanelen zo efficient mogelijk gelegd kunnen worden en of er sprake is van een financieel gezonde situatie. Op grond daarvan wordt een rendement voor de participanten uitgerekend. Wij proberen daarmee tot een realistische berekening te komen. We rekenen onze leden niet rijk. Als we niet van een bepaald minimum rendement kunnen uitgaan, dan starten we niet met het betreffende zonnedak. Er wordt hierbij een prognose gemaakt voor de duur van het project. Het rendement kan hoger of lager uitvallen. Wij informeren geïnteresseerden hierover tijdens informatiebijeenkomsten. De coöperatie hoeft zelf geen winst te maken. Ook wordt nagegaan of er voldoende ruimte is op het netwerk van Enexis om het dak te kunnen realiseren.

Fase 2 Uitwerking
Bij groen licht in fase 1 gaan we verder. De subsidieaanvraag (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking - SCE) wordt  ingediend. Dit traject duurt ongeveer drie maanden. Pas als de subsidie is toegekend vragen wij participanten om  zich te verplichten. Pas bij definitieve inschrijving verwachten wij uw betaling.  U dient dan ook btw te betalen, maar die ontvangen de deelnemers, als alles volgens planning verloopt, in het volgende jaar alweer terug. Verder worden actief participanten geworven en worden informatie-bijeenkomsten georganiseerd. Er worden bestellingen gedaan en met leveranciers afspraken gemaakt. 
Fase 3 Realisatie


Het beheer (onderhoud, verzekering, etc.) vindt plaats door RoerOm Energie. RoerOm Energie draagt zorg dat u het rendement gedurende de  periode van 15 jaar ontvangt. U heeft er dus verder weinig omkijken naar.  

Participatie in een ZonneRoos

Een postcoderoosproject (PCR) is een project waarbij alle postcodegebieden grenzend aan een centraal toegewezen postcode binnen één gemeente kunnen participeren in een collectief zonnedak. Mochten wij een nieuw ZonneRoos-project beginnen dan wordt een centrale postcode door ons aangewezen. Alleen postcodes grenzend aan deze postcode kunnen dus meedoen. De centrale postcode kan per project verschillend zijn, waardoor alle postcodes in Roermond aan de beurt komen.
Hiervoor wordt  een SCE ( Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)-subsidie aangevraagd. In deze regeling wordt alles verrekend via de coöperatie en niets via de eigen energieleverancier van de leden. 
De coöperatie zorgt ervoor dat het binnengekomen geld evenredig naar alle leden wordt verdeeld. Deelname is hiermee gemakkelijk en aantrekkelijk. Daardoor loopt u als participant minder financieel risico loopt dan zonder de subsidie. De looptijd is 15 jaar. Aangezien wij onze stroom leveren aan All-in-Power ontvangen we een reële prijs voor de opgewekte stroom. Een minimum-opbrengst is dus altijd gegarandeerd door de subsidie en bij stijgende stroomprijzen is de financiële opbrengst groter. Als participant ben je dus geen inkoper van stroom, maar verkoper. 
In april 2023 heeft RoerOm Energie statutair gewijzigd dat participaties uitgegeven kunnen worden tussen 50-200 euro per participatie, waardoor de drempel om deel te nemen lager is geworden. Dit was bij ZonneRoos-1-Herteheym 200 euro per participatie. 
Een van de voorwaarden van de SCE-subsidie is dat een postcoderoos alleen doorgang kan vinden bij een minimum aantal participanten.  Mocht u na de start van het project verhuizen, dan blijft u gewoon deelnemer, ook als u naar een andere gemeente verhuist. Mocht u onverhoopt komen te overlijden, dan worden de participaties overgedragen aan uw erfgenamen. Zij hoeven niet in het beschreven postcode-gebied te wonen. 

Voorwaarden 

 • Deelnemers moeten woonachtig zijn in de gemeente Roermond (postcodes 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6049, 6071);
 • Slechts één deelnemer per zelfstandig woonadres;
 • Deelname is mogelijk met minimaal 1 en maximaal 400 participaties van   50,- euro per persoon (of 0,25-100 participaties van 200 euro p.p.).
 • Deelnemers moeten lid zijn van coöperatie RoerOm Energie U.A. (contributie 15,- euro/jaar/adres). Aanmelding als lid kan via de website: roeromenergie.nl/aanmelden;
 • Minimaal aantal deelnemers verplicht per postcoderoosproject (1 per 5.000 Wp).

Wie kan deelnemen

U kunt deelnemen wanneer u een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3*80A) hebt als particulier of ondernemer en voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • U heeft op uw eigen dak geen ruimte voor (voldoende) zonnepanelen;
 • U woont in een huurwoning;
 • U woont in een monument of beschermd stadsgezicht;
 • Uw eigen dak heeft een ongunstige ligging of te veel schaduw om voldoende rendabel te zijn
 • U ziet op tegen het regelen van zonnepanelen op uw eigen dak;
 • U wilt investeren in een lokaal, duurzaam, niet-commercieel project met een aantrekkelijk rendement;

Rendement

Eenmaal per jaar krijgen de deelnemers de door hun zonnepanelen geproduceerde energie uitbetaald. Tijdens onze informatie-avonden proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over het te verwachte rendement en  de terugverdientijd (in geval van Herteheym tussen de 9 en 10 jaar). De opbrengst in de resterende jaren van de totale looptijd van 15 jaar, kunt u dus zien als financiële winst. Deze komt naast uw positieve bijdrage aan het  milieu, die de opwek van zonnestroom door de geplande installaties oplevert. Er zijn ook duurzaamheidsleningen tegen gunstige tarieven. Hierover informeren wij u verder als een project echt van start gaat, volgens de dan geldende mogelijkheden.

Geïnteresseerd in deelname?

Wilt u investeren in duurzame energie met goed rendement? Eigen dak ongeschikt voor zonnepanelen? Doe mee met een Postcoderoosproject in Roermond: ‘ZonneRoos RoerOm Energie’. Hoewel we u momenteel nog niet concreet kunnen informeren over de participatiemogelijkheden en -voorwaarden, bent u misschien toch al geïnteresseerd. 
Door nu al onderstaand belangstellingsformulier in te vullen, komt u op onze belangstellingslijst. In dit stadium is dat geheel vrijblijvend. Door nu al uw belangstelling kenbaar te maken, verzamelen wij al de nodige participanten en kan bij goedkeuring een nieuw  zonnedak ook sneller gerealiseerd worden. Wij kunnen u dan ook tijdig de nodige informatie verstrekken en u uitnodigen voor informatiebijeenkomsten. 
U kunt hier het belangstellingsformulier invullen voor wellicht een volgend project. We nemen dan t.z.t. contact met u op.

Meer informatie

Heeft u belangstelling om deel te nemen: vul dan het belangstellingsformulier online in of download de pdf en mail dit ingevuld naar: info@roeromenergie.nl


LET OP:
Dit informatiememorandum is niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de AFM.
U belegt buiten AFM toezicht! Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Deze pagina delen: