Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Waarom biedt RoerOm Energie energiecoaching?

Behalve energieopwekking, zoals collectieve zonnedaken, stelt RoerOm Energie zich ook ten doel om haar leden met behulp van energiecoaching  te helpen bij  energiebesparing. Hierbij hopen wij natuurlijk dat iedereen, die gebruik maakt van energiecoaching ook het nut inziet van een lidmaatschap van onze energiecoöperatie. Ons doel is bij te dragen aan de energietransitie. Voor veel mensen is de energietransitie onbekend terrein. Hoe pak je het aan om je huis te verduurzamen? Hoe kun je diverse maatregelen bekostigen. Omdat dit complexe materie is, kan een energiecoach mensen begeleiden om te komen tot de nodige stappen in de goede richting. 

Onafhankelijk en vrijblijvende energiecoaching: hoe werkt dat?

Een geschoolde energiecoach stelt in overleg met de bewoner een stappenplan op voor de verduurzaming van de woning.  Zo’n verduurzamingsplan bevat een overzicht van maatregelen die bij uitvoering leiden tot energiebesparing en/of comfortverhoging van de betreffende woning. Ook kan de coach tips geven en wijzen op financieringsmogelijkheden (zoals bv. een duurzaamheidslening). Zo wordt geld en energie bespaard en draagt men bij aan een beter klimaat. De coach motiveert en stimuleert mensen om zich bewuster te worden van mogelijkheden en om keuzes te kunnen maken. Zo wordt energiebesparing  laagdrempelig en aantrekkelijk. 


Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit een of enkele contacten. De keuzemogelijkheden  worden  aangereikt in een stappenplan. Dit is  maatwerk. Een energiecoach begeleidt bij  het maken van keuzes, maar verplicht niemand om de voorgestelde adviezen ook daadwerkelijk uit te voeren. Het stappenplan is dus vrijblijvend. Een energiecoach van RoerOm Energie is niet commercieel verbonden aan bedrijven, dus werkt onafhankelijk. 

 

Aan wie bieden wij energiecoaching aan?

Energiecoaching via RoerOm Energie is voor alle inwoners van de gemeente Roermond. Dus zowel bewoners van koopwoningen en ook van huurwoningen. Mensen die huren via een woningcorporatie raden wij aan om in eerste instantie te kijken of hun woningcorporatie ook energiecoaching en verduurzamingsmaatregelen aanbiedt. Maar evengoed zijn ook bewoners die sociaal huren bij ons welkom. 

 

Diverse projecten

In principe is energiecoaching niet kosteloos. Dit heeft te maken met gewerkte uren, onkosten die gemaakt worden en  de kosten voor het softwarepakket HOOM waarin de woning dossiers worden gemaakt waarmee de energiecoaches werken. Via enkele projecten is RoerOm Energie er tot nu toe in geslaagd om diverse huishoudens in de gemeente Roermond een coachingstraject kosteloos aan te kunnen bieden. 


RoerOm Energie heeft in 2022 deelgenomen aan een samenwerkingsproject van de Limburgse energiecoöperaties, gesubsidieerd door de Provincie Limburg. Hierbij zijn in Limburg 582 energiecoachings-trajecten kosteloos aangeboden. In dit project zijn tevens op kosten van de Provincie Limburg, zes leden van RoerOm Energie opgeleid tot energiecoach. Vervolgens zijn ze aan de slag gegaan. Deze zes energiecoaches hebben in april 2023 een certificaat ontvangen uit handen van wethouder Duurzaamheid van de gemeente Roermond Jos van Rey.  


In mei 2023 heeft de gemeente Roermond opdracht verleend aan RoerOm Energie om honderd energie-coachingstrajecten kosteloos  te kunnen aanbieden aan inwoners van de gemeente. Ook heeft de gemeente financiering beschikbaar gesteld  om 10 extra energiecoaches  op te leiden. 

 

Opleiding tot energiecoach

De opleiding tot energiecoach  wordt verzorgd door HOOM  (meer info: https://hoom.nl/leertraject-energiecoach/ ).

Op dit moment beschikt RoerOm Energie over voldoende opgeleide energiecoaches. Heeft u toch interesse om energiecoach te worden, neem dan even contact op. 

Contactpersonen: Janne Opmeer en Susan Schutte, te bereiken via energiecoaches@roeromenergie.nl

Deze pagina delen: