Home
Nieuws
Zonneroos
Lid worden
Over
Bestuur
Onze drive
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Bestuur

Vanaf januari 2021 is dit het voltallige bestuur.

Floris Mokveld, voorzitter

Floris woont sinds 1986 in Roermond. Hij is geboren in Voorburg (bij Den Haag) en na zijn studie Scheikunde aan de TU in Delft bij DSM en dus in Limburg terecht gekomen. Floris woont met Nicole op de Kapellerlaan en hun zoons Jochem en David zijn Limburg weer ontvlogen. Hij vindt het mooiste aan Roermond de schaal. Alle voorzieningen zijn er, maar je kunt van de ene naar de andere kant van de stad gewoon lopen. En dat op korte afstand van de Meinweg waar het heerlijk wandelen en fietsen is. Logisch dat hij na de verhuizing nooit meer teruggegaan is naar het drukke westen.

Duurzaamheid staat centraal in zijn leven. Of het nu via Duurzaam Roermond is, waarop tips voor iedereen worden geplaatst of via stichting RoerOm die vijfmaal de RoerOm Fair en Duurzame Dag Roermond organiseerde. Zijn mening is dat mensen best wel duurzamer willen leven maar vaak niet weten hoe en in de gewone media alleen de negatieve zaken over duurzaam leven lezen. Positiviteit over duurzaamheid kenmerkt Floris die graag zijn ervaringen met iedereen deelt. Sinds 4 jaar heeft Floris een eigen bedrijf in Volhoudbaarheid, waarmee hij graag impact maakt op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid (Bona Ciklo). 

Een stad als Roermond kan niet zonder levende energiecoöperatie. Een coöperatie waarin bewoners zelf het heft in handen kunnen nemen en duurzame energie kunnen gaan opwekken, isolatiemaatregelen samen organiseren, lezingen organiseren over verduurzamen en zonder aardgas je huis verwarmen, enz. enz. Met het realiseren van het eerste Zonnedak in 2021 en een geheel nieuw enthousiast bestuur, kan er nu echt wat gaan gebeuren in Roermond. Wel zijn we op zoek naar veel leden, Floris hoopt op een flinke aanwas van aanpakkers!

Linkedin profiel

Rob van Vugt, secretaris

Rob is geboren en getogen in Roermond. Woonde in Maasniel, Merum, Herten en sinds 1995 met veel plezier op de Kemp. Studeerde economie in Eindhoven. Sociaal liberaal, positief ingesteld. Hij staat graag voor een inclusieve samenleving, die begint in een wijk waar iedereen meetelt en kans krijgt om mee te doen.

Duurzaamheid is voor Rob een thema dat alle aandacht behoeft. Naast zijn inzet voor RoerOm Energie is Rob Omwentelaar in Duurzaamheid, initiatiefnemer van Tiny Forest Het Vlinderbos op de Kemp en deelnemer in de Denktank Roermond Duurzaam. In die lijn past het laagdrempelig aanbieden van duurzame energie voor geheel Roermond.

Rob is werkzaam op een bedrijfsbureau bij Akarton BV in Venlo en houdt hij zich daar bezig met production control, digitalisering en coördinatie van werkzaamheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast duurzaamheid zet Rob zich in op thema's als mobiliteit, diversiteit, kansengelijkheid, natuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is maatschappelijk betrokken als commissielid van D66 Roermond, secretaris van VVN Roermond en voorzitter van bewonersgroep de Kemp.

LinkedIn profiel

Harry Tolkamp, penningmeester

Harry woont sinds 1980  in Roermond, in de Kastelenbuurt. Hij studeerde Milieuhygiëne in Wageningen  en promoveerde daar op een onderzoek naar de levensgemeenschappen in beken. Van 1980 tot 2019 werkte hij voor het Zuiveringschap Limburg, het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Limburg als onderzoeker en manager waterbeheer.  

Duurzaamheid staat daarin centraal. Belangrijke zaken waaraan hij werkte waren o.a.  het onderzoek naar de waterkwaliteit van de zwemwateren in Limburg,  het waterkwaliteitsonderzoek van de beken en plassen, de waterbeheerplannen van de waterschappen, het realiseren van beekherstelprojecten, de sanering van verontreinigde waterbodems, de  aanpak van te hoge overstortfrequenties van rioolstelsels, de aanscherping van de lozingsnormen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. De laatste jaren van zijn carrière was hij coördinator duurzaamheid  en energie van het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Limburg, gecombineerd met zijn taken als manager internationale zaken.

Sinds 2009 heeft hij ook een eigen Adviesbureau  (Tolkamp Advies) waarin hij zich bezighoudt met innovaties in het waterbeheer, o.a. het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Hij is gepensioneerd en is actief in diverse projecten in ontwikkelingslanden op het gebied van afvalwaterzuivering en waterbeheer, o.a. via PUM (Project Uitzending Managers van het Ministerie van Buza). Maatschappelijk is Harry actief in het Podium Roermond, het Limburg Festival , het Limburgs Landschap,  het Natuurhistorisch Genootschap (Stg. De Lierelei en Stg. Natuurbank Limburg), de Faunabeheereenheid Limburg. Als lid van een studiegroep van het NHGL bestudeert hij de verspreiding van Eendagsvliegen, Steenvliegen en Kokerjuffers in Limburg.  

LinkedIn profiel

Janne Opmeer, bestuurslid

Janne woont sinds 1994 in Roermond, waarvan sinds 2007 met veel genoegen in de Voorstad. Na een studie biologie in Wageningen (met accent op milieu en natuur- en milieucommunicatie) is zij via een tussenstop in Deventer voor werk in Roermond terecht gekomen.

Duurzaamheid is voor Janne een thema dat alle aandacht behoeft. Naast haar inzet voor RoerOm Energie is zij al jaren actief betrokken bij Coöperatie Zuidenwind, die de laatste jaren in midden Limburg de nodige coöperatieve windmolens heeft gerealiseerd. Daarnaast is Janne actief als Duurzaamheidsambassadeur bij IVN,  Omwentelaar in Duurzaamheid, kartrekker bij Herenboeren Roermond en deelnemer in de Denktank Roermond Duurzaam. Maar ook als vrijwilliger Film bij de ECI-Cultuurfabriek. Gelukkig is er ook nog tijd voor hobby's in de buitenlucht als roeien, wandelen en fietsen.

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij Bezoekerscentrum Leudal, werkt ze de laatste jaren als ZZP-er. Naast klussen op gebied van duurzaamheid is zij ook actief als reisleider voor SNP Natuurreizen.

LinkedIn profiel

Odile de Ras, bestuurslid

Odile is na een jarenlange LAT-relatie in 2017 in Roermond gaan samenwonen met partner Coen In het Panhuis, die al haast driekwart leven lang in mooi Remunj woont. Het startte in 2017 met een duurzame verbouwing van een vijftiger jaren huis in Maasniel. Een geslaagde uitdaging. Geboren (1960) en getogen in Sittard studeerde zij na uitloting voor geneeskunde een jaar scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (B.) met specialisatie Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en Jeugdgezondheidszorg. Na bijna dertig jaar ervaring als bedrijfsarts in regio Zuid- en Midden-Limburg, is zij sinds 2016 niet meer werkzaam in haar vak en heeft een bescheiden bedrijfje gezondheidsadvisering en –coaching. In de loop van de jaren zijn er vele interessegebieden geweest, zoals toxicologie, communicatie, diversiteit, sociale werkvoorziening,  maar ook kunst, cultuur en samenleving.

De (kwetsbare) mens centraal is sinds haar vroegste jeugd haar motto. Dat het roer om moet is voor Odile inmiddels meer dan duidelijk. Mensen zorgen voor elkaar, maar behoren ook voor de balans in de natuur te zorgen. Niet roomser dan de paus, maar wel zorgen dat ieder een steentje bijdraagt om de aarde niet uitgeput achter te laten. Nu zij samen met partner Coen een energieneutrale woning heeft gerealiseerd, wil zij graag ook andere mensen stimuleren en ondersteunen om de stap naar meer duurzaamheid te zetten. 

Naast deze duurzame activiteiten is Odile ook actief als vrijwilliger in stichting Wij Zijn Maasniel en lid van de klankbordgroep Philips Vrijveld. Verder intensieve mantelzorger voor haar hoogbejaarde moeder en begeleidende activiteiten voor inburgeraars. Hobby's: schilderen, tuinieren, fietsen, film, lezen, reizen. Odile is gehuwd, moeder van twee volwassen zonen, een stiefzoon en twee schoondochters.  

LinkedIn profiel

Janneke Postulart, bestuurslid

Janneke woont sinds 2015 in Sint Odiliënberg, maar is opgegroeid Roermond. Na haar opleiding grafische vormgeving en multimedia op het Sint Lucas te Boxtel heeft ze in 2006 'Postul.Art ontwerpt' opgericht.

Duurzaamheid en verbinding met de natuur is een rode draad door haar leven. Na een leergang bij Babette Porcelijn geeft ze sinds 2018 ook lezingen over de Verborgen Impact en heeft ze haar bedrijf uitgebreid naar 'Postul.Art ontwerpt en verduurzaamt'. Ze geeft lezingen bij verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, lokale initiatieven etc. In 2019 is het idee van de Omwentelaars geboren en sinds de start in februari 2020 besteedt ze veel van haar vrijwillige uren aan de organisatie hiervan.

Janneke is moeder van 3 zoontjes en is gemotiveerd om ook voor hen een duurzame wereld achter te laten. Als gezin zijn ze continue in beweging om steeds een stapje duurzamer te leven. Zo leven ze vegan, is de auto de deur uit gegaan, kopen ze veel tweedehands en zijn ze bezig hun huis te verduurzamen. Afgelopen jaar zijn ze van energielabel F naar energielabel B gegaan, label A komt daarmee in zicht. Voor RoerOm Energie zet ze zich graag samen met andere bestuursleden in voor het communicatiegedeelte.

LinkedIn profiel

Arnold Reusken, bestuurslid

Arnold is geboren in het mooie kleine dorp Loenen (Veluwe) waar hij op een boerderij opgroeide. Vanwege de studie wiskunde verhuisde hij naar Utrecht en later vanwege verandering van werkgever naar Vught in Brabant. Sinds 1998 woont hij met veel plezier samen met echtgenote Monique en drie kinderen in de wijk De Wijher in Roermond. De kinderen zijn inmiddels naar elders verhuisd.

Arnold heeft zijn hele werkzame leven tot nu toe op diverse universiteiten doorgebracht. Na zijn promotie aan Universiteit Utrecht heeft hij 10 jaar bij de TU-Eindhoven in de Faculteit Wiskunde en Informatica gewerkt. Sinds 1997 geeft hij wiskundeonderwijs en doet hij wiskundig onderzoek bij de RWTH Aken.

Duurzaamheid is een thema dat altijd al wel zijn  interesse heeft gehad. Tot nu toe heeft deze interesse zich niet vertaald in activiteiten binnen maatschappelijke organisaties die zich met duurzaamheid bezig houden. Meewerken aan duurzaamheidsprojecten in het kader van de RoerOm Energie coöperatie is een mooie gelegenheid om hier verandering in aan te brengen.

Deze pagina delen: