Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Bestuur

RoerOm Energie stelt graag alle bestuursleden aan u voor:

Floris Mokveld, voorzitter

Floris woont sinds 1986 in Roermond. Hij is geboren in Voorburg (bij Den Haag) en na zijn studie Scheikunde aan de TU in Delft bij DSM en dus in Limburg terecht gekomen. Floris woont met Nicole op de Kapellerlaan en hun zoons Jochem en David zijn Limburg weer ontvlogen. Hij vindt het mooiste aan Roermond de schaal. Alle voorzieningen zijn er, maar je kunt van de ene naar de andere kant van de stad gewoon lopen. En dat op korte afstand van de Meinweg waar het heerlijk wandelen en fietsen is. Logisch dat hij na de verhuizing nooit meer teruggegaan is naar het drukke westen. Zeker niet nu hun woning sinds 2019 aardgasvrij wordt verwarmd op zoveel mogelijk eigen zonnestroom.

 

Duurzaamheid staat centraal in zijn leven. Of het nu via Duurzaam Roermond is, waarop tips voor iedereen worden geplaatst of via stichting RoerOm die vijfmaal de RoerOm Fair organiseerde, de Omwentelaars trekt en nu verantwoordelijk is voor de oprichting van de Groene Transformator op het terrein van de Weerstand aan de Bredeweg . Zijn mening is dat mensen best wel duurzamer willen leven maar vaak niet weten hoe en in de gewone media alleen de negatieve zaken over duurzaam leven lezen. Positiviteit over duurzaamheid kenmerkt Floris die graag zijn ervaringen met iedereen deelt. Sinds 2017 heeft Floris een eigen bedrijf in Volhoudbaarheid, waarmee hij graag impact maakt op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid (Bona Ciklo). 


Een stad als Roermond kan niet zonder levende energiecoöperatie. Een coöperatie waarin bewoners zelf het heft in handen kunnen nemen en duurzame energie kunnen gaan opwekken, isolatiemaatregelen samen organiseren, lezingen organiseren over verduurzamen en zonder aardgas je huis verwarmen, enz. enz. Met het realiseren van het eerste Zonnedak in 2021 en een geheel nieuw enthousiast bestuur, kan er nu echt wat gaan gebeuren in Roermond. Wel zijn we op zoek naar veel leden, Floris hoopt op een flinke aanwas van aanpakkers!

 

Odile de Ras, bestuurslid

Odile is na een jarenlange LAT-relatie in 2017 in Roermond gaan samenwonen met partner Coen In het Panhuis, die al vele decennia in mooi Remunj woont. Het startte in 2017 met een duurzame verbouwing van een vijftiger jaren huis in Maasniel. Een geslaagde uitdaging. 

Hoewel zij in 2017 in Roermond kwam wonen, heeft zij haar hele leven lang al een band met Roermond. Haar ouders brachten hun jeugd door in Roermond.  Zelf geboren (1960) en getogen in Sittard studeerde zij na uitloting voor de studie geneeskunde een jaar scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (B.) met specialisatie Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en Jeugdgezondheidszorg. Na bijna dertig jaar ervaring als bedrijfsarts in regio Zuid- en Midden-Limburg, is zij sinds 2016 niet meer werkzaam in haar vak en heeft een bescheiden bedrijfje gezondheidsadvisering en –coaching. 

De (kwetsbare) mens centraal is sinds haar vroegste jeugd haar motto. Dat het roer om moet is voor Odile inmiddels meer dan duidelijk. Mensen zorgen voor elkaar, maar behoren ook voor de balans in de natuur te zorgen. Niet roomser dan de paus, maar wel zorgen dat ieder een steentje bijdraagt om de aarde niet uitgeput achter te laten. Zij wil graag mensen stimuleren en ondersteunen om de stap naar meer duurzaamheid te zetten. Zij heeft zonnig hart voor de groene zaak, waar RoerOm Energie voor staat. 

Odile is sinds januari 2021 algemeen bestuurslid van RoerOm Energie. Zij heeft deelgenomen aan de Projectgroep ZonneRoos Herteheym (2021). Verder is zij sinds 2022 lid van de werkgroep Communicatie, waarbij sinds 2023 coördinator en eindredacteur van de Nieuwsbrief. Naast deze taken  is zij sinds augustus 2023 benoemd als secretaris en neemt zo ook deel aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. 

Naast deze duurzame activiteiten is Odile ook actief als vrijwilliger in stichting WijZijnMaasniel en lid van de klankbordgroep Philips Vrijveld/Weerstandterrein. Namens WijZijnMaasniel is zij actief in de Projectgroep Verkeer en de Mobiliteitsraad (gemeente Roermond). Verder begeleidende activiteiten voor inburgeraars. Interesses: maatschappij (klimaat, zorg, wonen), kunst en cultuur. Hobby's: schilderen, tuinieren, fietsen, film, lezen, reizen, binnenhuis- en tuinarchitectuur. Odile is gehuwd, moeder van twee volwassen zonen, een stiefzoon, twee schoondochters en sinds 2022 een heerlijke kleinzoon.   

 

Harry Tolkamp, penningmeester

Harry woont sinds 1980  in Roermond, in de Kastelenbuurt. Hij studeerde Milieuhygiëne in Wageningen  en promoveerde daar op een onderzoek naar de levensgemeenschappen in beken. Van 1980 tot 2019 werkte hij voor het Zuiveringschap Limburg, het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Limburg als onderzoeker en manager waterbeheer.  

Duurzaamheid staat daarin centraal. Belangrijke zaken waaraan hij werkte waren o.a.  het onderzoek naar de waterkwaliteit van de zwemwateren in Limburg,  het waterkwaliteitsonderzoek van de beken en plassen, de waterbeheerplannen van de waterschappen, het realiseren van beekherstelprojecten, de sanering van verontreinigde waterbodems, de  aanpak van te hoge overstortfrequenties van rioolstelsels, de aanscherping van de lozingsnormen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. De laatste jaren van zijn carrière was hij coördinator duurzaamheid  en energie van het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Limburg, gecombineerd met zijn taken als manager internationale zaken.

Sinds 2009 heeft hij ook een eigen Adviesbureau  (Tolkamp Advies) waarin hij zich bezighoudt met innovaties in het waterbeheer, o.a. het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Hij is gepensioneerd en is actief in diverse projecten in ontwikkelingslanden op het gebied van afvalwaterzuivering en waterbeheer, o.a. via PUM (Project Uitzending Managers van het Ministerie van Buza). Maatschappelijk is Harry actief in het Podium Roermond, het Limburg Festival , het Limburgs Landschap,  het Natuurhistorisch Genootschap (Stg. De Lierelei en Stg. Natuurbank Limburg), de Faunabeheereenheid Limburg. Als lid van een studiegroep van het NHGL bestudeert hij de verspreiding van Eendagsvliegen, Steenvliegen en Kokerjuffers in Limburg.  

LinkedIn profiel

Eric Gerbers, bestuurslid

Eric is geboren in Heerlen en getogen in Vaals. Zijn ouders waren huisarts, na een aantal omzwervingen, om zijn praktijkkennis op peil te brengen, uiteindelijk als HBO’er afgestudeerd in de Technische Informatica. 

Hij woont met zijn vrouw Annika en dochter Vayèn in het mooie, onder de rook van Roermond gelegen, dorpje Maasniel.

Tijdens zijn werkzame leven tot nu toe is Eric in verschillende technische branches werkzaam geweest als software ontwikkelaar en tester. Zijn interesse voor technische vooruitgang, verduurzaming en hernieuwbare energiebronnen en ook doordat zijn vader, een nuchtere Grunninger en opgegroeid in tijden van schaarste, zijn tijd vooruit was in verduurzaming en energiebesparing, is hij altijd gewezen op de de mogelijkheden om spaarzaam en energiezuinig te zijn, gaf dit uiteindelijk de doorslag om bij Roerom Energie een handje te komen helpen. 

In zijn vrije tijd is Eric ook fotograaf, vliegt graag met drones en stapt graag op zijn mountainbike om de natuur van dichtbij te zien.

Janne Opmeer, bestuurslid

Janne woont sinds 1994 in Roermond, waarvan sinds 2007 met veel genoegen in de Voorstad. Na een studie biologie in Wageningen (met accent op milieu en natuur- en milieucommunicatie) is zij, via een tussenstop in Deventer voor werk in Roermond terecht gekomen.

Duurzaamheid is voor Janne een thema dat veel aandacht behoeft. Naast haar inzet voor RoerOm Energie is zij al jaren actief betrokken bij Coöperatie Zuidenwind, die de laatste jaren in midden Limburg de nodige coöperatieve windmolens heeft gerealiseerd. Ook is Janne actief bij IVN op het vlak van duurzaamheid, is ze aansloten bij de Omwentelaars en als deelnemer in de Denktank Roermond Duurzaam met 5 anderen kwartiermaker geworden voor het Duurzaamheidscentrum i.o. De Groene Transformator. 

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij Bezoekerscentrum Leudal, werkt ze de laatste jaren als ZZP-er. Naast klussen op gebied van natuur, milieu en duurzaamheid is zij ook actief als reisleider voor SNP Natuurreizen. Sinds september 2021 is zij tevens als parttime beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid in dienst bij de gemeente Beekdaelen.

Gelukkig is er ook nog tijd voor vrijwilligerswerk bij de ECI-Cultuurfabriek bij de afdeling film en voor hobby's in de buitenlucht als roeien, wandelen en fietsen.

LinkedIn profiel

Arnold Reusken, bestuurslid

Arnold is geboren in het mooie kleine dorp Loenen (Veluwe) waar hij op een boerderij opgroeide. Vanwege de studie wiskunde verhuisde hij naar Utrecht en later vanwege verandering van werkgever naar Vught in Brabant. Sinds 1998 woont hij met veel plezier samen met echtgenote Monique en drie kinderen in de wijk De Wijher in Roermond. De kinderen zijn inmiddels naar elders verhuisd.

Arnold heeft zijn hele werkzame leven tot nu toe op diverse universiteiten doorgebracht. Na zijn promotie aan Universiteit Utrecht heeft hij 10 jaar bij de TU-Eindhoven in de Faculteit Wiskunde en Informatica gewerkt. Sinds 1997 geeft hij wiskundeonderwijs en doet hij wiskundig onderzoek bij de RWTH Aken.

Duurzaamheid is een thema dat altijd al wel zijn  interesse heeft gehad. Tot nu toe heeft deze interesse zich niet vertaald in activiteiten binnen maatschappelijke organisaties die zich met duurzaamheid bezig houden. Meewerken aan duurzaamheidsprojecten in het kader van de RoerOm Energie coöperatie is een mooie gelegenheid om hier verandering in aan te brengen.

Deze pagina delen: