Home
Nieuws
Zonneroos
Lid worden
Over
Bestuur
Onze drive
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE
Donderdag, 8 juli 2021

Subsidie collectieve Zonnedaken RoerOm Energie toegekend

Energiecoöperatie RoerOm Energie ontving deze week goed nieuws. De Rijksoverheid kende via RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de begin april door de coöperatie aangevraagde subsidie (SCE) toe. Met deze subsidie wil de coöperatie in Roermond nog dit jaar twee collectieve zonnedaken realiseren, onder de naam Zonneroos 2021.

De gemeente Roermond stelde hiervoor dit voorjaar daken beschikbaar van twee gemeentelijke panden, sporthal Herteheym in Herten en het pand van Stadstoezicht aan de Slachthuisstraat.  De toegekende subsidie komt de komende 15 jaar voor een groot deel bij de deelnemers van het project terecht. Geen onzekerheden over afbouw van saldering, zoals speelt bij eigen zonnepanelen, de subsidie staat nu voor de komende 15 jaar gewoon vast. Goed nieuws voor iedereen die in Roermond woont en groene energie wil opwekken. Iedereen kan meedoen, ook als er al zonnepanelen liggen op het eigen dak. Maar zeker voor huurders en mensen met een ongeschikt dak of in het beschermd stadsgezicht wonen, een prachtige kans.

Nieuwe deelnemers zijn welkom 
RoerOm Energie is op zoek naar nog een aantal deelnemers om de twee collectieve zonnedaken te kunnen realiseren. Er zijn minimaal 65 Roermondse deelnemende huishoudens nodig om het project te kunnen uitvoeren. Deelnemen betekent bereid te zijn tot een investering van minimaal één participatie van Euro 200,- per stuk. Met de aanschaf van participaties investeer je in de aankoop van de in totaal 800 zonnepanelen die verdeeld over de beiden daken zullen worden gelegd. Deze investering levert, gedurende de 15 jaar waarvoor de subsidie is toegekend, naar inschatting een rendement op van 3 tot 4 % per jaar. Dat is flink hoger dan de huidige rendementen die banken uitkeren op een spaarrekening. Op dit moment hebben al 41 huishoudens aangegeven te willen deelnemen en te investeren in participaties/panelen. Meer deelnemers zijn nodig. Op de pagina Zonneroos is alle informatie over het zonneroosproject te vinden.

Fysieke informatiebijeenkomst op 20 juli omgezet naar digitale bijeenkomst
De vijfde online-informatiebijeenkomst over het project staat gepland om het project te kunnen toelichten en vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomst staat gepland op dinsdag 20 juli a.s. om 19.30 uur via Zoom. Wel vooraf aanmelden a.u.b. via info@roeromenergie.nl
Deze aanmelding is noodzakelijk omdat we je dan persoonlijk een zoomlink doorsturen en dan kunnen we na afloop de presentatie nazenden per mail.

Deze pagina delen: