Home
Energiecoaching
Nieuws
Lid worden/Nieuwsbrief
ZonneRoos
Huidige opbrengst Zonneroos-1-Herteheym
ZonneRoos-1-Herteheym
Belangstelling deelname nieuwe ZonneRozen
Over
Bestuur
Onze drive
Werkgroepen
Ondersteunen
FAQ
Contact
BETAALBARE, LOKALE EN DUURZAME ENERGIE

Vacature bestuurslid RoerOm Energie

Energiecoöperatie RoerOm Energie is een coöperatieve vereniging van inwoners in de regio Roermond, die samen betaalbare, lokale en duurzame energie willen realiseren. Door zelf eigenaar te worden van onze energievoorziening hebben we invloed op onze energierekening, de energiebronnen die we gebruiken en komen de opbrengsten ten goede aan onze eigen omgeving. RoerOm Energie wil ook ondersteunen bij het nemen van maatregelen voor energiebesparing. Daarmee gaan uw energie uitgaven naar beneden en dragen we bij aan de verlaging van uitstoot van broeikasgassen.

Het bestuur van RoerOm Energie bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De bestuursleden worden gekozen door onze leden. Het algemeen bestuur kiest zelf een voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze drie vormen het DB. Het bestuur van RoerOm Energie bestaat statutair uit een oneven aantal leden. Bestuursleden worden benoemd voor drie jaar en kunnen daarna tweemaal herbenoemd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bestuursleden zijn zelf ook lid van RoerOm Energie en betalen contributie.

Wegens het vertrek van een van onze bestuursleden is er momenteel een:

Vacature voor een bestuurslid 

Interesse om bestuurslid te worden?

Wil jij je bestuurlijk inzetten in de energietransitie van de gemeente/regio Roermond? Lijkt het je het leuk om met een enthousiast team samen te werken? Van onze bestuursleden wordt verwacht dat ze enthousiast zijn en projectmatig kunnen denken. We hebben binnen RoerOm Energie diverse werkgroepen, waarin ook onze bestuursleden meedraaien: Voorbereiding Nieuwe Projecten, Techniek, Energiecoaches, Communicatie, Projectgroepen. Keuze genoeg voor ieder interessegebied.

Iets voor jou? 

Heb je interesse in techniek, energieopwekking, besparingsmogelijkheden, bestuurlijke aspecten, communicatie en/of samenwerking? Schrik niet, we verwachten niet dat onze bestuursleden duizendpoten zijn. Zolang er in het bestuur maar een gezonde mix van kwaliteiten is. 
Bestuurlijke ervaring is een pré, maar geen vereiste. Enthousiasme is belangrijker.
Ben je proactief ingesteld? Ben je een team-speler? Ben je communicatief ingesteld?
Heb je ideeën over energiecoöperaties, energietransitie, bestuurlijke samenwerking en hoe wij inwoners van de gemeente Roermond kunnen bereiken?
En ben je bereid tijd en energie hierin te steken?

Kom ons bestuur versterken

Wij vragen jouw motivatie en inzet, maar daar krijg je ook wat voor terug, namelijk medewerking aan een belangrijk doel samen met een enthousiast team. We vergaderen veelal in de avonduren. Als bestuurslid word of ben je al lid van RoerOm Energie (lidmaatschap 15 euro per jaar) en treed je op namens RoerOm Energie. Alle vrijwilligers (ook onze bestuursleden) zijn verzekerd via de gemeente Roermond tegen aansprakelijkheid en ongevallen. Het bestuur heeft tevens een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Aan de slag

Mocht je interesse hebben, dan hoef je niet onmiddellijk te besluiten om bestuurslid te worden. Je mag gerust een aantal maanden meedoen als aspirant-bestuurslid en pas daarna definitief besluiten of je meedoet. Heb je vragen of wil je een oriënterend gesprek met ons, mail dan naar secretariaat@roeromenergie.nl. Wil je je aanmelden als kandidaat-bestuurslid, stuur dan een motivatiebrief en een kort c.v. naar ons bestuur. Bij meerdere aanmeldingen kiezen onze leden. 


Meer info bij Floris Mokveld (voorzitter) en/of Odile de Ras (secretaris) via secretariaat@roeromenergie.nl 


Website: www.roeromenergie.nl

Deze pagina delen: